Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

 1. Generelt
  • Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Foreningen af Healingsterapeuter (“FHT”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
  • Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via FHT’s hjemmeside, healingsmassage.com (“Hjemmesiden”).
  • FHT er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til FHT kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen
  • Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
   • Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden.
   • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
  • Hvis du er medlem af FHT, så gemmer vi de oplysninger, du afgiver til os, såsom navn, telefon nummer, mail adresse, diplomer mv. Hvis du er RAB godkendt medlem, så er vi forpligtet til at føre en offentlig tilgængelig liste over godkendte terapeuter. Her ud over vælger du som medlem selv, om du vil optages på hjemmesidens terapeut liste.
   • Formålet er at håndtere dit medlemskab og at kunne dokumentere din uddannelsesbaggrund, efteruddannelse mv. overfor de relevante myndigheder.
   • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra e og f.
 3. Modtagere af Personoplysninger
  • Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
  • En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
 4. Dine rettigheder
  • Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
  • Indsigtsretten
   • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
   • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til post@healingsmassage.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
  • Retten til berigtigelse
   • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
   • Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
  • Retten til sletning
   • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
   • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
  • Retten til dataportabilitet
   • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  • Retten til indsigelse
   • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
   • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
  • Retten til at klage
   • Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 1. Sletning af persondata
  • Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 26 måneder.
  • Oplysninger indsamlet i forbindelse med medlemskab slettes senest 2½ år efter udmeldelse.
 2. Sikkerhed
  • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 3. Kontaktoplysninger
  • Foreningen af Healingsterapeuter er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden og i forbindelse med medlemskab.
  • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Foreningen af Healingsterapeuter

c/o Kursuscentret Kilden Aps

Bomuldsgade 4, 1. tv.

2500 Valby

Tlf. nr.: 70 400 600

E-mail: post@healingsmassage.com

 1. Ændringer i Persondatapolitikken
  • Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
 2. Versioner
  • Dette er version 2 af Foreningen af Healingsterapeuters persondatapolitik dateret den 19. august 2019