Godkendelse af efteruddannelseskurser

Som medlem af foreningen af Healingsterapeuter skal du opfylde de krav til efteruddannelsen, som fremgår af §7 i foreningens etiske regler:

  • Du skal løbende vedligeholde og opdatere din faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

Du kan ansøge bestyrelsen om at godkende et kursus, hvis det ikke er med i listen over Godkendte efteruddannelseskurser.

Husk at søge i god tid – godkendelsesproceduren kan tage 2 – 3 måneder!

Procedure for forhåndsgodkendelse
Alle medlemmer kan indsende anmodning om forhåndsgodkendelse af et kursus til foreningens bestyrelse.

Anmodningen skal indeholde

  • Kursusudbyders beskrivelse af kurset (brochure, hjemmeside adresse el.lign)
  • En begrundelse for, hvorfor kurset er relevant som efteruddannelse for healingsterapeuter.

Nederst på siden kan du se, hvilke kriterier bestyrelsen vil lægge vægt på ifht. godkendelsen.

Anmodningen sendes til
Foreningen af Healingsterapeuter, c/o Kilden, Poppelstykket 8G, 2450 København SV eller til post@healingsmassage.com

Søg i så god tid som muligt – godkendelse kan tage to – tre måneder, da bestyrelsen ikke holder møde hver måned.

Kriterier for godkendelse
Ved behandlingen af ansøgningen vil bestyrelsen, i forlængelse af §7 i de etiske regler, tage udgangspunkt i, at:

  • Kurset skal opdatere eller udvide de faglige kompetencer, som terapeuten har fra sin uddannelse inden for samtale, healing og massage.
  • Gentagelse af et allerede fulgt kursus kan ikke tælle som efteruddannelse med mindre, det er mindst fem år siden, kurset blev fulgt, eller at det bliver vurderet, at kursets indhold er ændret i betydelig grad.
  • Kurser i andre behandlingsformer bliver kun medregnet, hvis du kan sandsynligøre, at denne behandlingsform meningsfulgt og fagligt relevant kan integreres i og udvider de allerede lærte teknikker. Det er ikke tilstrækkeligt, at du kan anvende behandlingsformen sideløbende med de allerede lærte teknikker.
  • Et kursus kan blive godkendt som individuelt relevant, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det betyder ikke, at kurset automatisk vil være godkendt for alle øvrige medlemmer.
  • Kurser, der primært har et spirituelt og/eller selvudviklende sigte, kan ikke bliver regnet som efteruddannelse. Det primære sigte skal være fagligt relevant.

Klagemulighed
Man kan klage over bestyrelsens afgørelse til foreningens klagenævn.