Referat af bestyrelses møde 24 maj 2022

Tilstede : Jørgen, Mona, Karin , June .  Afbud Lone.

1.  Siden sidst.  

     Jørgen har sendt  referat af generalforsamling og kontingent opkrævning ud.

     Han rykker igen de få , der mangler at betale kontingent.

2 .  Ansøgninger om godkendelse af efteruddannelse.

      Vi har godkendt begge.

      International Coaching Academy: En uddannelse på 125 timer.

      Stinna Søndergård  : Bevidst healing og energi forståelse , et kursus 50 timer.

3.   Annoncering.

      Vi går videre, med annoncering i Psykologi og på Facebook.

4.    Næste møde.

       Tirsdag 6 september kl. 18 , på Kilden

Glædelig Sommer tid 🔥    Kærlig Hilsen June