Referat af bestyrelsesmøde 12. maj 2020

Virtuelt møde
Deltagere: June, Karin, Merete, Bjarna, Lilla og Jørgen

Generalforsamling
Vi blev enige om at indkalde til generalforsamling mandag den 31. august kl. 19 på Kilden.
Jørgen sørger for udsendelse af indkaldelse.

Efteruddannelse
Vi fastholder at alle der har efteruddannelsesdeadline i løbet af 2020 får udskudt deres deadline til 31.12.

RAB samarbejde
Vi er enige om ikke at tilmelde os på nuværende tidspunkt.

Honorar
Vi blev enige om, at bestyrelseshonoraret først udbetales når generalforsamlingen har været afholdt og der har været valg til bestyrelse.

Vi har ikke aftalt nye bestyrelsesmøder før generalforsamlingen.

Referat: Jørgen