Referat af bestyrelsesmøde 11. januar 2022

Tilstede (online): Jørgen, Karin, Mona, Lone, June

1 )  Forberedelse til Generalforsamling 22. marts kl. 19 på Kilden.

Karin og Lone er på valg. De modtager begge genvalg.

Lilla stiller ikke op, som suppleant. Så vi skal vælge en ny.

Omkring budget : Vi foreslår kontingentet hævet til 975 kr. således at forsikringskontingentet hæves fra 350 til 425 kr da klient forsikringen er steget tilsvarende.

Samtidig har vi valgt at sløjfe bestyrelsens honorar da vi er en lille forening.

I forlængelse af spørgsmål på sidste generalforsamling henstiller vi til en ny bestyrelse, at Formand og Kasserer,  ikke går af samtidig, da vi ellers kan miste, vigtig viden.

Karin laver forslag til beretning,  som sendes rundt i bestyrelsen først i Februar,  

Jørgen sender regnskab og budget rundt. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen, skal sendes ud senest 22. februar.

Lone køber corona venligt ind, bl.a. clementiner.

2)   Annoncering  Status

November, bagside annonce i bladet Psykologi og et opslag på facebook.

Vi fortsætter med 3 gange annoncer i Psykologi og på facebook hen over vinter og forår.

3 )  Næste møde: Generalforsamling Tirsdag  22. marts kl. 19 på Kilden.

Ref. June