Kriterier for godkendelse af uddannelse

Det er, ifølge foreningens vedtægter, et krav, at foreningens medlemmer skal være diplomuddannet inden for Kildens healingsmassage- og samtaleterapisystem.

For at opfylde dette, skal medlemmet enten have gennemført Kildens egen uddannelse eller en uddannelse, som er godkendt af foreningen efter følgende regler:

Kurserne på trin 1 – 4: Grundkurser, fortsætterkurser, overbygning

Her skal indholdet ligge tæt op ad Kildens både hvad angår omfang og indhold i såvel den gennemgåede teori som de teknikker, der undervises i. På overbygningen skal hjemmeopgaver og smågruppe arbejde tillige have et omfang og indhold svarende til på Kildens uddannelsesforløb.

Hvis der inddrages emner/teknikker, som ikke var en del af de tilsvarende kurser/moduler, så må den tid der bruges til dette ikke medregnes i forhold til godkendelsen.

Ved ansøgningen skal indholdet af hvert kursus/modul beskrives både hvad angår meditation, oplæg, demonstrationer og praktiske øvelser.

Specialer

Specialer skal have samme omfang som på Kilden (inkl. smågruppearbejde) men her kan indholdet afvige fra Kildens specialer. Det er et krav, at der ligeligt arbejdes med både healingsmassage orienterede teknikker og med samtale teknikker på hvert speciale.

Specialer, der afviger fra Kildens, skal godkendes af bestyrelsen efter samme principper som anvendes ved godkendelse af efteruddannelseskurser.

Eksamen

Eksamen afholdes på Kilden i samarbejde med de involverede skoler.

Omfang

Ud over ovenstående skal det samlede forløb overholde kravene til indhold og timetal i vedtægternes §3, stk. 1.

Godkendelsesforløb

Ansøgningen skal først forelægges til bestyrelsens godkendelse og hvis bestyrelsen godkender ansøgningen skal godkendelsen efterfølgende konfirmeres på en generalforsamling.

Bestyrelsens godkendelse kan indklages til Klagenævnet.  Hvis Klagenævnet kan godkende ansøgningen skal også denne godkendelse efterfølgende konfirmeres på en generalforsamling.

Generalforsamlingens godkendelse af en ny uddannelse skal ske efter reglerne for ændring af vedtægterne.

Efterfølgende godkendelse af evt. nye specialer konfirmeres af generalforsamlingen med simpelt flertal.