Referat af generalforsamling 28. marts 2023

Mødet afholdes online via Teams. Der er 15 deltagere.

 1. Valg af dirigent og referent
  Jørgen Warming vælges
 2. Bestyrelsens beretning
  Formand Karin Midori fremlægger. Vedlægges nedenfor
  Referatet godkendes.
 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
  Klik her for at åbne regnskab.
  Regnskabet godkendes
 4. Klagenævnets beretning.
  Intet at berettet
 5. Indkomne forslag. 
  Der er stemning for at fokusere mere på Facebook og Instagram frem for fortsat      annoncering i Psykologi. Og at der vælges en bredere målgruppe.
 6. Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.
  De nuværende kontingenter bevares
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  Mona Kyed, Jørgen Warming og June Ottosen genvælges for 2 år.
  Der vælges ingen suppleanter, da bestyrelsen er større end krævet i vedtægterne.
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
        Inga-Clara Lepke genvælges for to år.
       Véronique Bering Thygesen vælges som suppleant for et år.
 9. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor
        Simon Simonsen og Lilla Sallai vælges
 10. Eventuelt.
  Vi savner at kunne give et kram – men det har fungeret fint med online møde. Og for 1/3 af deltagerne, var det afgørende, at det var online, da afstanden til Kilden ville have været for stor.

Årsberetning 2022
Formandens beretning for året 2022

Generel orientering.

Kære alle medlemmer i Foreningen af Healingteraputer.
Der har igen i år været afholdt møder visuelt i bestyrelsen denne gang skyldes det ikke covid. Det har vist sig at være en fornuftig måde at mødes på, så det fortsætter vi nok med. Det giver mulighed for bestyrelsen fra forskellige egne af Danmark ikke skal bruge meget tid på transport. Samt muligheder for ændrede mødetider uden større besvær. Bestyrelsen har besluttet at sløjfe honoraret for bestyrelsesarbejde. Det har vi gjort fordi vores forening ikke er robust nok til det.

Medlemmer.

Foreningen tæller ved denne generalforsamling 82 medlemmer.

Efteruddannelser.

Vi har behandlet indkomne forslag til optagelse i foreningen. Bestyrelsen arbejder positivt for at imødekomme indkomne forslag. Bestyrelsen har i år godkendt 3 nyt kursusforløb.

International Coaching Academy: En uddannelse på 125 timer.

Stinna Søndergård  : Bevidst healing og energi forståelse , et kursus 50 timer.

Kildens nye tilbud : Spirituel terapi  50 timer

Markedsføring.

Vi annoncererede i bladet Psykologi. Vi overvejer om det skal fortsætte. Annonceringen er temmelig bekostelig for en så lille forening som vores. Vi drøfter hele tiden mulighederne for at markedsføre os andre steder.

Facebook er fast integreret i vores annoncering og det vil vi fortsætte med at gøre bedre og bedre.


Jeg ønsker alle et spirende forår i lys og kærlighed.

Kærlig hilsen

På bestyrelsens vegne.

Karin Midori Nielsen