Generalforsamling 28. marts 2023

Generalforsamling 2023
Tirsdag den 28. marts kl. 19

OBS: Generalforsamlingen afholdes online.

Brug det link som du har fået sendt pr. email for at deltage

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning. Du kan læse beretningen nedenfor

 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
  Du kan se regnskabet ved at klikke her: Regnskab.

 4. Klagenævnets beretning.

 5. Indkomne forslag. 
  Diskussion: Hvilken strategi skal vi vælge i forhold til annoncering?
  Vi har annonceret i Psykologi – hvilket koster ca. 5.500 kr pr gang. Skal vi fortsætte med det – eller?
  Vi har annonceret forholdsvist snævert på Facebook (venner og venners venner som målgruppe). Skal vi fortsætte med det – eller?

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen skal de sendes til post@healingsmassage.com senest 14 dage før generalforsamlingen

 1. Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.

 2. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  Bestyrelsen består inden generalforsamlingen af:
  Mona Kyed, Jørgen Warming og June Ottosen er på valg og modtager genvalg.
  Evt. valg af suppleant

 3. Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
  Der skal vælges 1 medlemmer for to år til klagenævnet.
  Inga-Clara Lepke er på valg og modtager genvalg
  Valg af 1 suppleant for 1 år.

 4. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.

 5. Eventuelt.

Formandens beretning for året 2022

Generel orientering.

Kære alle medlemmer i Foreningen af Healingteraputer.
Der har igen i år været afholdt møder virtuelt i bestyrelsen denne gang skyldes det ikke covid. Det har vist sig at være en fornuftig måde at mødes på, så det fortsætter vi nok med. Det giver mulighed for bestyrelsen fra forskellige egne af Danmark ikke skal bruge meget tid på transport. Samt muligheder for ændrede mødetider uden større besvær.
Bestyrelsen har besluttet at sløjfe honoraret for bestyrelsesarbejde. Det har vi gjort fordi vores forening ikke er robust nok til det.

Medlemmer.

Foreningen tæller ved denne generalforsamling 82 medlemmer.

Efteruddannelser.

Vi har behandlet indkomne forslag til optagelse i foreningen. Bestyrelsen arbejder positivt for at imødekomme indkomne forslag. Bestyrelsen har i år godkendt 3 nyt kursusforløb.

International Coaching Academy: En uddannelse på 125 timer.

Stinna Søndergård  : Bevidst healing og energi forståelse , et kursus 50 timer.
Kildens nye tilbud : Spirituel terapi  50 timer

Markedsføring.

Vi annoncererede i bladet Psykologi. Vi overvejer om det skal fortsætte. Annonceringen er temmelig bekostelig for en så lille forening som vores. Vi drøfter hele tiden mulighederne for at markedsføre os andre steder.

Facebook er fast integreret i vores annoncering og det vil vi fortsætte med at gøre bedre og bedre.

Jeg ønsker alle et spirende forår i lys og kærlighed.

Kærlig hilsen

På bestyrelsens vegne.

Karin Midori Nielsen