Referat , af on-line bestyrelses møde 23 maj 2023

Punkt 1

Opfølgning på generalforsamling :

On-line generalforsamling. Flere fordele end ulemper.

Så det fortsætter vi med.

Vi forbereder indlæg på Instagram og Facebook , hen over sommeren .

Punkt 2

Næste bestyrelses møde  :

Tirsdag 29 august kl. 18 , on-line.

Kærlig sommer 🌻hilsen June