Referat af bestyrelsesmøde 21 februar 2023

Tilstede (on-line): Karin, Mona , Lone, Jørgen

1   Ansøgning om godkendelse af efteruddannelse.

Fra Connie Jahn,  NLP practitioner uddannelse (112,5 timer- 2021 ).
Blev godkendt.

2.  Generalforsamling , on-line Tirsdag 28 marts, kl. 19

Jørgen sender indkaldelse ud , incl.  beretning og regnskab.  Inden 28 Februar. 

Punkt til inspiration, for kommende bestyrelse,  Annoncering .

Skal vi stadig bruge penge på annoncering gennem foreningen eller skal vi f.eks nedsætte kontingentet til 700 kr ?

Så vi kan beholde vores fælles forsikring og sikre RAB. godkendelsen.

Kærlig Hilsen June