Referat af bestyrelsesmøde 17 januar 2023

Tilstede (on-line): Karin, Mona, Lone, Jørgen.

1   Generalforsamling.

Holdes tirsdag 28 marts kl. 19.  Sandsynligvis On-line.

Som et forsøg på , at give flere mulighed for at deltage.

Jørgen orienterer på facebook og opfordrer til kommentarer. 

Vi holder on-line bestyrelsesmøde tirsdag 21 februar kl. 18.

Hvor vi gennemgår evt. indkomne forslag, bestyrelsens beretning (Karin) 

regnskab og indkaldelse til generalforsamling.

2.   Annoncering Status

Vi er i tvivl om effekten af annoncering. Både i bladet psykologi.

Og på facebook.  Tænker , at inddrage medlemmerne i overvejelserne, som

et punkt på generalforsamlingen.

3.  Efteruddannelse.

Vi godkendte Leif Nykildes, Kursus i Fodzonemassage, som efteruddannelse

på 12 timer.

4.  Vi ses til bestyrelsesmøde on-line , tirsdag 21 februar kl. 18.

Kærlig Hilsen June