Referat af bestyrelsesmøde 20. august 2019

Referat af mødet :

Tilstede : Bjarne, Lila, Merete, Karin , June.  Afbud : Lone.

Punkter :  1  Annoncering.  2  Efteruddannelse.  3  RAB mail.   4 Diverse.

1  Annoncering.   Helse- Facebook

Vi sætter annonce i september nummer , af bladet Helse.  
Fordi temaet er : Angst og Depression.  Og fordi bladet når bredt ud ( Apoteker, Matas, Sundhedsklinikker ) 
Den koster 10.000 , incl moms og korrekturlæsning.

I den forbindelse , vil vi informerer på foreningens interne facebookside så medlemmerne er opmærksomme på annoncen og evt. kan dele.

Facebook annoncering .  Ingen klare retningslinier for , hvad de siger ja til.  Jørgen prøvede , med opslaget  17 august.  Fordi det var et ret direkte startende med et spørgsmål.  For mange gentagelser ? Men det gik ok.  

Så vi fortsætter blot, som vi finder godt, med ca en måneds mellemrum. Og ser hvad der sker.

2  Efteruddannelse.

Kildens efteruddannelse , Depression – Håndtering og behandling

Blev godkendt.

3  RAB. Mail

Foreningen af kinesiologer , har sendt en orienterende mail.  Om deres syn på en artikelserie i Berlingeske, der omhandler  alternativ behandling og som nu har resulteret i et møde, mellem lægeforeningen og social demokratiets sundhedsordfører, hvor der skal diskuteres om RAB. ordningen skal afskaffes eller der skal oprettes et tilsyn.

De har som forening, skrevet til sundheds og ældreministeren og alle sundhedsordførerne. 
Og de opfordrer til , at vi som RAB godkendt forening også handler på det.

Vi valgte ikke at handle på det.  Efter Jørgens kommentarer.  Så vi ikke nærer et måske midlertidigt bål.

4   Diverse

Næse møde :   Onsdag 9 oktober kl. 19.

Ref. June