Referat af bestyrelsesmøde 30. august 2021

Tilstede : Mona, Lone, Karin, Jørgen , June

Punkt 1       Økonomi.

Jørgen orienterede.   Vi har nu et lille underskud.  Bla. fordi medlemmerne egenbetaling  28.000 til forsikring, ikke dækker de faktiske udgifter , som er 36.000. 

Vi har stadig 124.000 stående. ( heraf 50.000 afsat til evt. sagsomkostninger)

Så hvad vi bruger fra nu , tages af en opsparing på 75.000.  Giver anledning til at overveje kontingentets størrelse og evt. form.

Punkt  2      Orientering fra Mona

Mona fortæller om sine tanker og planer for kommende kurser/ uddannelse.

Punkt 3       Annoncering

I September har vi vores 4 annonce i bladet Psykologi .  ( 20.000 incl. moms )

Beslutter, at sige ja til 4 stk. mere , ( samme pris.)    Hvor vi udvælger passende måneder hen over 2021-22 .   Vurderer at gentagelser  fremmer blikket for os.

Facebook fortsætter vi med, som vanligt.  Til deling blandt medlemmer.

Punkt 4      Næste møder

Bestyrelsesmøder : Tirsdag 26 oktober kl. 18 og Tirsdag 11 januar 2022 kl. 18

Generalforsamling : Tirsdag 22 Marts kl. 19.  

Alle møder og generalforsamling på Kilden.

Ref June