Efteruddannelse

Som medlem af Foreningen af Healingsterapeuter skal du opfylde de krav til efteruddannelse, som fremgår af  §7 i foreningens etiske regler:

  • Du skal løbende vedligeholde og opdatere din faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

Bemærk, at alle medlemmer skal opfylde efteruddannelseskravet uanset om de er RAB godkendte, Autoriserede Sundhedspersoner eller blot almindelige medlemmer.

Du kan ansøge bestyrelsen om at godkende et kursus, hvis det ikke er med i listen – se vejledningen her.

Husk at søge i god tid – godkendelsesproceduren kan tage to – tre måneder!

Forhåndsgodkendte kurser

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen godkendt følgende kurser:

Godkendte kurser som ikke udbydes længere:

Individuelt godkendte kurser