Efteruddannelse

Som medlem af Foreningen af Healingsterapeuter skal du opfylde de krav til efteruddannelse, som fremgår af  §7 i foreningens etiske regler:

  • RAB godkendte terapeuter skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

Du kan ansøge bestyrelsen om at godkende et kursus, hvis det ikke er med i listen – se vejledningen her.

Husk at søge i god tid – godkendelsesproceduren kan tage to – tre måneder!

Forhåndsgodkendte kurser

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen godkendt følgende kurser:

  • Valgfri udbyder
    • 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære som opfylder SKATss krav til momsfritagelse af alternative behandlere.
    • Du skal kunne dokumentere, at kurset overholder SKATs krav.
    • Afsluttede og eksaminerede moduler, der indgår i et sådant 300 timers forløb, kan godkendes.

Godkendte kurser som ikke udbydes længere:

Individuelt godkendte kurser