RAB godkendt

Når du vælger en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler, så sikrer du dig at:

  • Behandleren har en uddannelsesmæssig baggrund, der opfylder de krav Sundhedsstyrelsen har opstillet i Lov om RAB. Sundhedsstyrelsens min. krav er 660 timers uddannelse. Foreningen af Healingsterapeuter kræver mindst 1000 timer af sine RAB registrerede medlemmer.
  • Behandlingen bliver udført under respekt for grundlæggende etiske regler.

Det betyder bl.a. at din behandler har tavshedspligt og at din behandler har pligt til at oplyse om den forventede effekt af behandlingen samt pligt til at henvise dig til at søge læge, hvis der er tvivl om Healingsmassagen vil være tilstrækkelig behandling.

Du kan klage til foreningens klageorgan, hvis du ikke mener behandleren lever op til de etiske regler.

Det giver dig sikkerhed for en seriøs og veluddannet behandler.

Foreningens etiske regler og klagemuligheden gælder også for de medlemmer, der ikke er RAB registrerede.

Se mere om regler for RAB godkendelse her og om RAB loven her,