Referat af bestyrelsesmøde 6. oktober 2020

1  Orientering : Jørgen

2   Annoncering : tilbud fra bladet Psykologi og facebook , fortsat .

3   Efteruddannelse : ansøgning fra Nønne

4   Andet.  

1)  Regnskab : Jørgen har taget et nyt regnskabsprogram i brug.  Som kan lette arbejdet  f.eks omkring, at sende kontingent opkrævninger ud og som flere kan sætte sig ind i , hvis ønskeligt.  Det koster 3000 kr pr år.

Kontingent : 23 mangler stadig at betale. Merete tilbyder at ringe rundt , for en påmindelse.

2)  Enighed om, at tage imod et tilbud fra bladet psykologi , som kommer bredt ud.  4 annoncer på en kvart side , i løbet af året. ( i alt ca 20.000 kr. )  Merete ringer, for at høre til planlagte temaer.  Så vi kan vælge , hvilke numre der er mest relevante for os, at annoncerer i.  

Facebook : vi overvejer at bruge flere penge , på at få annonceringen her,  bredere ud.

Men afventer kontingent indbetalinger og økonomisk overblik.

3)  Vi godkendte de 3 kurser , Nønne anmodede om. : Organ Massage 1 og 2

på betingelse af , at begge kurser følges (36 timer ) fordi den mest relevante del, ligger på kursus 2 .  Mini kursus i kropsterapi (totum) blev godkendt med 14,5 time.

4)  Model for godkendelse af uddannelser.

Mona Kyed foreslog på generalforsamlingen, at hendes kommende kursister kan optages i foreningen, fordi hun underviser tæt ud fra Kildens materiale.  En synlig forskel var dog specialerne.  Forsamlingen var overvejende positiv , med lyst til grundige overvejelser omkring en procedure for godkendelse , der også kan være gældende for andre uddannelser, der mindst opfylder vedtægternes uddannelseskrav.  

Generalforsamlingen foreslog en model, hvor uddannelses stedet indsender en uddannelses plan mv,  til bestyrelsen for godkendelse . (På linie med godkendelse af efteruddannelse ) og til senere vedtagelse på generalforsamlingen.  Den model fik bestyrelsen til opgave , at komme med et endeligt forslag til, inden næste general forsamling.

Vi tog hul på punktet og besluttede, at tage det med som fast punkt,  på de kommende  møder.  Fordi det kræver ekstra omtanke.

For når time tal og teori , inden for hovedområder massage, healing og samtale er opfyldt,  hvor tæt skal undervisningen så ligge , på Kildens måde.?  Og kan det overhovedet gøres af andre ? Skal vi tilstræbe, at det efterlignes ?  Eller kan dele af uddannelsen være forskellige og under udvikling. ?

Kan det være muligt at fange ånden og det overordnede helhedssyn på udvikling , i behandlingen og på uddannelsen. For at kunne broderer videre på KIldens rammer, for uddannelse af healingsterapeuter.  På baggrund af egen forståelse og kvaliteter.  

5)  Næste møde : Tirsdag 3 November , kl. 18.30 på Kilden.

referat  June