Klagenævn

Det skal være trygt at få healingsmassage & samtaleterapi

Når du vælger en behandler, der er uddannet på Kilden og medlem af Foreningen af Healingsterapeuter, så kan du være tryg ved, at du altid får en omsorgsfuld og respektfuld behandling, som bliver givet af en kvalificeret terapeut, der møder dig der, hvor du er, og tager udgangspunkt i og hensyn til dig både psykisk og fysisk.

Vi lægger vægt på, at foreningens terapeuter holder en høj etisk standard.

Derfor er alle foreningens medlemmer underlagt foreningens klagenævn, som tager imod eventuelle klager over overtrædelse af foreningens Regler for god klinisk praksis

Klagenævnet behandler

  • Klienters klager over overtrædelser af Regler for god klinisk praksis.*
  • Ansøgeres, medlemmers og tidligere medlemmers klager over bestyrelsens afgørelser om optagelse, RAB registrering, afregistrering, udmeldelse og eksklusion.
  • Medlemmers klager over bestyrelsens afgørelser omkring godkendelse af efteruddannelse.
  • Klager over overtrædelser af Regler for god klinisk praksis indgivet af bestyrelsen eller andre medlemmer.
  • Herudover kan Klagenævnet vælge at behandle klager om overtrædelse af Regler for god klinisk praksis indgivet af andre.
*Hvis din behandler både er RAB godkendt og Autoriseret Sundhedsperson (f.eks. sygeplejerske) henvises en evt. klage til Patienterstatningen.

Alle klager skal være skriftlige. Klagen sender du til Klagenævnets formand, som registrerer klagen:

Klagenævents formand er:

Arngod Solberg Webb
Skjoldagervej 90, st. th.
2820 Gentofte
Tlf.: 30 42 91 99
E-mail: ak@balancedbeing.dk
www.balancedbeing.dk

Klagenævnet sender en kopi af klagen til den eller de personer, der bliver klaget over inden 14 dage med en anmodning om at få en udtalelse inden 14 dage.

Hvis der er uklarheder, kan Klagenævnet bede om yderligere dokumentation eller indkalde parterne.

Klagenævnets klageprocedurer

Klagenævnet behandler klagen på førstkommende møde.

Klagenævnet kan søge juridisk og faglig bistand fra uvildige eksperter, hvis det anser, at det er påkrævet for at afgøre sagen.

Klagenævnet beslutter et forslag, som de sender til afgørelse. Forslaget, der skal være begrundet, bliver sendt skriftligt til partshøring med en svarfrist på 14 dage. Sammen med forslaget sender Klagenævnet information om muligheden for aktindsigt i det materiale, der indgår i sagen. Aktindsigten skal være givet inden for fire uger efter anmodnings modtagelse.

Klagenævnet træffer herefter en endelig, begrundet afgørelse. Afgørelsen sender Klagenævnet skriftligt til de involverede parter.

Klagenævnet kan genoptage en sag, hvis der viser sig væsentlige ændringer i grundlaget for afgørelsen. En sag er dog forældet efter tre år fra afgørelsestidspunktet.

Man kan ikke klage over Klagenævnets afgørelser til andre organer i foreningen, men man kan indbringe dem for domstolene.

Klagenævnet træffer alle beslutninger med mindst to stemmer for eller to stemmer imod. Suppleanter har kun stemmeret, når de supplerer.

Klagenævnet består af:

FormandArngod Solberg Webb
Tlf.: 30 42 91 99
E-mail: ak@balancedbeing.dk
www.balancedbeing.dk
MedlemInga-Clara Lepke
Tlf.: 70 400 600
www.kilden.dk
MedlemJoachim Holten Palvig
SuppleantMarianne Lehaff
SuppleantVéronique Bering Thygesen