Referat af bestyrelsesmøde 26. november 2019

Tilstede : Bjarne, Lila, Merete, Karin, Jørgen , June.

1 ) Samarbejde omkring RAB 

Vi kan se muligheder i initiativet og vil gerne løbende orienteres, via referater. Lige nu, har vi ikke resourcer til at deltage  bl.a. fordi vi er en lille forening.

2 )  Efteruddannelse

Vi har fået en ansøgning om godkendelse af et Kranio- Sakral , basis kursus.

Det blev ikke godkendt.  Fordi kurset ikke opdaterer eller udvider vores faglige kompetencer.

3 )  Annoncering

Vi fortsætter annoncering på facebook.  Også for, at give medlemmerne materiale til at gå videre med , på egne hjemmesider.

I forbindelse med en artikel om healingsmassage, har vi en annonce med i bladet : Liv og Sjæl , 28 november

4 )  Brev fra styrelsen for patientsikkerhed.

I forbindelse med opkrævning af det årlige kontingent, skal vi hvert år indsende materiale for  at opretholde foreningens ret til , at registrere alternative behandlere. Feks. Ændringer af vedtægter og materiale, der har at gøre med retten, til registrering.

I år bedes også om dokumentation for , at medlemmerne i 2018-19, løbende har vedligeholdt deres faglige viden.  Jørgen stiller uddybende spørgsmål og svarer.

5 )  Andet

General forsamling , Tirsdag 17 marts, på Kilden.

Næste bestyrelsesmøde, Tirsdag 21 januar, på Kilden.

Ref June