Forsikring

Som medlem af Foreningen af Healingsterapeuter opnår du – og dine klienter – forsikringsdækning for eventuelle klientskader som følge af behandlingen.

Vi har aldrig haft brug for forsikringen – og vi får det forhåbentlig aldrig – men skulle det alligevel ske, er det rart at vide, at der er dækning.

Bemærk at forsikringen alene dækker erstatningsansvar for følgeskader, som klienten har pådraget sig under behandlingen. Du skal stadig selv have en almindelig erhvervsforsiking, hvis du vil være dækket i tilfælde af tyveri, brand, hacking af din erhvervskonto, oversvømmelse mv.

Forsikringen har en selvrisiko på knap 6000 kr og en max. dækning på 10.000.000 kr. ved en klientskade.

Forsikringen dækker alle uddannede medlemmer med bopæl i Danmark.

Medlemmer, der er autoriserede sundhedspersoner dækkes i stedet af den offentlige patientforsikring.

Du kan se forsikringspolicen her: Police

Forsikringsbetingelser: Her