Referat af bestyrelsesmøde 9 oktober 2019

Tilstede : Jørgen , som administrator. Karin, Lila, Bjarne og June .

Afbud : Merete og Lone.

Punkter :

1  Facebook annoncering.

2  Forslag til markedsførings strategi.( Joarkim )

3i  Diverse.

Ad ) 1

Tilfredshed med vores facebook annoncering . Så vi fortsætter opslag.

Både fordi det er vigtigt  ,at give inspiration til medlemmer og deres personlige delinger, til venner , venners venner. og grupper.  Og fordi vi samtidigt, udbreder kendskabet til healingsmassage og samtale, som alternativ behandlings form.  Forhåbentlig når vi  også, mennesker udenfor alternative kredse.

Lila , June og meget gerne flere,  prøver at komme med forslag, til flere opslag.

Jørgen sætter dem op, med genkendelige billeder / logo. og retter evt. til , så face book siger ja, til at bringe ud.   Vigtigt, de ikke henvender sig direkte.  F.eks med du /dig ord, som kan antyde at nogen ved, du lider af angst .

Ad ) 2

Vi har modtaget et forslag, til ny markedsførings stategi, fra et medlem.

Den indebar bl.a. en undersøgelse, af folks kendskab til Healingsmassge, RAB godkendelse, fordomme omkring Healing og evt. modstand og udfordringer ,omkring behandlingen. Med henblik på, at forbedre vores markedsføring.

Vi takker for forslaget som vi har besluttet, ikke at gå videre med .

Det er svært , at lave telefon samtaler og  spørgsmål , der kan bruges . Og tager tid.

Ofte er der for få besvarelser og ubevidst ledende spørgsmål, der ikke rigtig giver nyttige oplysninger. . Grundigere, kan det være godt ,men dyrt.  Og som lille forening, er reklame budgettet , ikke stort.  June skriver til Joarkim.

Ad ) 3    

En Ide : at spørge til medlemmernes udfordringer med, at reklamerer for vores behandlingsform .  

En artikel : i Kiropraktoren, ang. RAB og hokus pokus.  I forlængelse af sidste mødes beslutning , vælger vi at bruge energi på andet.  Også fordi artiklen afrundes med ,at kun 1 af partiernes sundheds ordførere, kunne tænke sig at kigge nærmere, på RAB loven. 

ad ) 4

Næste Møde : Tirsdag 26 november , kl. 20, på KIlden 

Ref  June