Referat af bestyrelselsesmøde 4. maj 2021

Tilstede : Jørgen, Karin, Mona, June 

Afbud : Merete , Lone.

Punkter :  

1   Ansøgninger omkring efteruddannelse.

2   Forslag til procedure, for godkendelse af uddannelser.

3   Generalforsamling 15 juni. 

     Herunder , Bestyrelsens beretning , indkaldelse og indkøb.

4.  Evt.

Ad 1 ) 

Vi godkendte et efteruddannelses forløb i healing, (117 timer )

søgt af Linda Boserup Jensen.  healeruddannelse.dk

Helle Kibsgård spurgte til fravigelse af kravet , om 50 timers efteruddannelse.,

bl,a. fordi mange kurser blev aflyst i 2020 . Det kan og vil vi ikke.

Ad 2 )  

Jørgen har lavet flere oplæg , til procedure for godkendelse af uddannelser.

Vi  fik set på det sidst tilrettede forslag, hvor krav til specialerne er præciseret.

De skal have samme omfang som Kildens ( incl. smågruppe arbejde ) og en ligelig fordeling af arbejde med teknikker , indenfor healingsmassage og samtale.  Specialer der fraviger Kildens , skal først godkendes af bestyrelsen, efter samme principper som efteruddannelse.  Med endelig godkendelse på generalforsamlingen.

Forslaget skal som lovet, sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.

ad 3 )

Karin har lavet et oplæg til bestyrelsens beretning, som vi gennemgik

og udbyggede. Så vi nu kan sende indkaldelse til genralforsamling ud , med beretning, forslag til procedure for godkendelse af uddannelser og regnskab. (senest 15 maj.)

Karin køber ind til generalforsamling 15 juni.  

ad 4 )   Generalforsamling 15 juni kl. 19 på KIlden.  Vi kan mødes 18.40.

Referat June