Referat af bestyrelses møde 16 januar 2024

1.  Ansøgning om godkendelse af efteruddannelse.

     Kildens nye kursus : Narrativ terapi –  Fortællingens kraft. (50 timer )  

     Blev godkendt , ud fra beskrivelsen.  

2.   Nye medlemmer af foreningen. 

       Mona foreslår at eksaminerede afspændingsmassører, uddannet af RAB 

       godkendte undervisere, ud fra Kildens grundmateriale, kan optages i foreningen.

       Ligesom færdiguddannede healingsterapeuter , uddannet af samme kan det.

       På henvisningslisten , skal forskellen klart fremgå.

       Alle tilslutter sig forslaget.  Jørgen beskriver det ud fra Monas tekst, så det kan 

       sendes ud som et punkt, til vedtagelse på generalforsamlingen.

3.    Generalforsamling.

       Afholdes tirsdag 19 marts kl. 19 , on-line. 

       Lone og Karin er på valg til bestyrelsen. De ønsker begge genvalg.

       Karin og Jørgen har beretning og regnskab klar 10 februar.

       Indkaldelsen til generalforsamlingen skal sendes ud senest 19 februar.

        /June