Beregning af lønsumsafgift

Hvis du har et overskud fra behandlinger/kurser, som er momsfritagede, på over 80.000 kr i et kalenderår, så skal du betale lønsumsafgift.

Lønsumsafgiften udgør 4,12% af dit overskud før ”Finansielle poster”. Finansielle poster er typisk renter til banken.

Hvis du f.eks. har et overskud på 155.000 i alt og har betalt 5.000 kr i renter så skal du betale lønsumsafgift af 150.000 kr. Lønsummen bliver så 0,0412*150.000 = 6.180 kr.

Du skal selv sørge for at blive registreret til lønsumsafgift første gang dit årlige overskud kommer over 80.000 kr. Det gør du på indberet.virk.dk

Du angiver lønsummen en gang om året på skat.dk under Tast selv Erhverv.
Husk at få bogført lønsumsafgiften som en udgift i regnskabet.

Hvis du både har momspligtig og momsfritaget salg, så skal du opdele overskuddet efter samme forhold som salget. Hvis 10% af dit salg er momspligtig så skal du kun medregne 90% af overskuddet når du beregner lønsummen.

Bemærk at beregningen er lidt anderledes hvis du har ansatte…