Indmeldelse for terapeuter

Er du færdiguddannet, kan du ansøge om at blive medlem uden at blive RAB godkendt ved at udprinte foreningens ansøgningsformular for færdiguddannede, udfylde den og så sende den til foreningens administrator. Vedlæg en kopi af dit uddannelsesdiplom eller eksamensbevis.

Hvis du også ønsker at blive RAB registreret, skal du i stedet udprinte foreningens RAB ansøgningsformular for færdiguddannede, udfylde den og sende den til foreningen. Husk at vedlægge en kopi af dit eksamensbevis.
Husk at vedlægge en kopi af dit uddannelsesdiplom sammen med ansøgningen.

Du kan enten scanne eller fotografere ansøgning og diplom/eksamensbevis og sende begge til post@healingsmassage.com

Eller sende begge med posten til:
Foreningen af healingsterapeuter
c/o Kursuscentret Kilden Aps
Poppelstykket 8G, 2450 København SV

Kontingent for perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020:

  • Medlemsskab: 450 kr.
  • + Klientforsikring 350 kr.
  • + evt. RAB kontingent: 100 kr.

Klientforsikringen er obligatorisk (se dog nedenfor) og dækker alle klienter til dansk bosatte medlemmer ved skade som følge af behandlingen.

Autoriserede sundhedspersoner er underlagt reglerne for og dækket af den offentlige patientforsikring i stedet for af foreningens forsikring. Medlemmer, der er autoriserede sundhedspersoner, betaler derfor ikke for forsikringsdækning.

Udenlandske medlemmer betaler ikke forsikring, da deres klienter ikke bliver dækket.