Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2019

Referat af mødet :

Tilstede : Lila, Merete, Karin, Bjarne og June.

 1. Konstituering
  Ingen ændringer.
 2. Facebook annoncering fortsat og evt udvidet til grupper.

  Indtil nu ,har vi brugt 350 kr på at få 3 opslag, ud til flere mennesker .Orientering om forbrug, bliver fast punkt på bestyrelses møderne.
  Vi fortsætter gerne opslagene , med 3-4 ugers mellemrum.
  Ang grupper , er Lilla medlem af en gruppe for alternativ behandling og sundhed.
  Hun undersøger muligheden for, at dele vore opslag der, som privatperson, og ser om der er andre relavante grupper , vi vil dele i .

  Marias forslag om, at danne en ny gruppe, bestående af både behandlere og interesserede, med henblik på at dele information, valgte vi fra.
  Ingen af os havde lyst til ,at påtage os opgaven.
 3. Andre former for annoncering.
  Google annoncering , som blev nævnt på generalforsamlingen, ser vi som en mulighed.
  Til næste møde, vil vi alle tænke over mulige søgeord, undersøge annonce former og priser, der kan knyttes til de ord ,vi vælger. 
  Vi har tidligere fundet søgeord, i forbindelse med den ny hjemmeside. Se referat fra bestyrelsesmøde, 24 /5 -2016.
 4. Næste Møde , Tirsdag 28 maj kl. 19 , på Kilden.

Ref. June